vrijdag 19 juni 2020 - 14:15

Update 19-06-'20:

Tenzij de overheid de beslissing hierover terugdraait, gaan de deuren van de dansschool weer open vanaf 1 juli.
Alleen cursisten van die tot 16 maart les hadden kunnen hiervoor op de dansvloer terecht.
Nieuwe (beginners) cursussen zijn nog niet aan de orde.
wij hopen deze medio september weer aan te kunnen bieden.

Mede namens alle medewerkers een Swingende groet en tot binnenkort weer ziens,

Henk-Jan Dekker.
Danscentrum Dekker.

* * * * * * * * * * * * * * I* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Update 12-03-'20:

De danslessen en Corona:

Vooralsnog gaan alle lessen gewoon door, maar de ontwikkelingen volgen elkaar snel op.
Wij volgen de nieuwsberichten nauwlettend en daar waar nodig zullen wijzigingen plaats vinden.
Zodra er zaken veranderen worden deze via de pagina weergegeven.

Cursisten en overige bezoekers worden tevens via e-mail op de hoogte gehouden

Blijf schoon:
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden

De stijldans lessen:
Hoewel er wordt geadviseerd geen handen meer te schudden met elkaar, heb je tijdens het dansen ook contact met de handen.
Dit staan we ook gewoon toe, er vanuit gaande dat je zelf het nodige hebt gedaan om 'schoon' te blijven.

De solo lessen Zumba en LaBlast:
Hierbij heb je sowieso geen direct contact met een partrner, maar houd enige afstand tot je mededansers.

Belangrijkste:
Behoor je tot de zogenaamde risico groep of ben je in risico gebied geweest, volg dan het advies van het RIVM; blijf thuis/neem niet deel aan les.
Heb je griepachtige ziekte verschijnselen volg dan het advies van het RIVM; blijf thuis/neem niet deel aan les.

Afmelden:
In het geval je niet deel neemt aan les(sen) de komende periode t/m medio april vanwege het Corona virus,
ontvangen we graag zo snel als mogelijk bericht via mail of Whatsapp. (0641993531)

Lentebal
Het geplande Lentebal van zaterdag 21 maart wordt qua thema gewijzigd.
Dit wordt een reguliere dansavond, we zijn dus wel gewoon open tenzij zaken veranderen.
Aanvang 20.30uur.

Tot slot: je kunt alleen zelf beoordelen of je wel of niet moet komen en deelnemen dus handel naar eigen wijsheid.
We vertrouwen er op dat iedereen weet wat ie doet en geen onverantwoorde dingen onderneemt die schadelijk kunnen zijn voor henzelf of voor een ander.

Mede namens alle medewerkers,
Henk-Jan.